Charlotte

Sinds 2006 begeleid ik o.a. Inspiratieweken, mede vanuit mijn eigen bedrijf voor training en coaching ‘KleurRijk’. Daarnaast ben ik momenteel werkzaam als trainer bij een specialistische GGZ.

Dit bèn ik!

Zoveel mensen zie ik vastlopen in wat zij denken dat er van hen wordt verwacht of dat nu ook daadwerkelijk zo is of niet. Aanpassen, ophouden en volhouden….. ook ik heb dat een groot deel van mijn leven gedaan, met alle overlevingsmechanismen die daarbij hoorden. En door dat aanpassen moet je steeds anders denken, voelen of doen dan dat je daadwerkelijk denkt, voelt en wil doen. Van zelfacceptatie is geen sprake, je moet steeds anders zijn dan je daadwerkelijk bent. Om te beginnen van jezelf. En daar zit voor mij de eerste sleutel: dat je je bewust wordt van jezelf in het moment, zodat je in datzelfde moment bewust kan kiezen of je je aanpast of dat je je eigen pad gaat. Durf je echt en oprecht eerlijk naar jezelf te kijken? Met een lach en een traan. Zodat je jezelf helemaal leert nemen zoals je bent, met al je kwaliteiten en je patronen, je butsen en je hobbels. Kunt zeggen: ‘Dit is het voor nu, dit ben ik!’

De moed om je eigenheid te leven

En tja, hoe doe je dat dan in relatie tot je partner, je werk, je vrienden, kortom de anderen?  Vaak hebben wij (ook ik) een heel imago naar buiten toe opgebouwd wat om aanpassing vraagt als je echt je eigenheid wil gaan leven. En ja, ook die ken ik zelf heel goed. Door de gebeurtenissen in mijn eigen leven heb ik heel wat imago los moeten laten. En dat vraagt om de tweede sleutel: moed. De moed om stappen te nemen of dingen te zeggen die anderen niet van je verwachten (en waar ze vaak ook niet op zitten te wachten). Dat is retespannend, dus dat duurt soms even. Geduld is dus ook belangrijk. Als coach en trainer zit hier één van mijn belangrijkste taken: bemoedigen.

Ervaren en leren

Hoe bewuster je van jezelf wordt en hoe vaker je je eigen keuzes maakt, hoe meer ervaring je krijgt. En reken maar, dat smaakt naar meer, hoe lastig soms ook. Elke keer weer komen er momenten dat het schuurt, je er niet uit komt of het echt niet meer weet. Als je toch (uiteindelijk) echt vanuit jezelf weer in beweging komt, leer je over jezelf en kom je weer een stap dichter bij jezelf en de wijze waarop jij je eigen leven vorm wil geven. Als coach en trainer help ik graag om dat geleerde bewust te maken. Wat weet jij nu van jezelf? En dat, zelfbewustzijn en van daaruit je stappen nemen, is uiteindelijk waar het om draait. En waar ik je graag bij bemoedig in de Inspiratieweek.